William og Lucas er de nye juniorklubmestre for 2017-2018

Så fik vi afklaret, hvem der er klubmester blandt de yngre juniorer. Lige som sidste år endte William Norman og Villads Emil Gaudesen med samme pointsum i gruppen efter at have banket hele oppositionen. Så de måtte atter ud i en omkamp lige som sidste år. Sidste år måtte de spille flere omkampe a 2 partier, der alle endte 1-1, før der kom en afgørelse til Villiams fordel. Resultatet i år var det samme med Villiam som den endelige vinder. Der blev dog kun brug for to partier, da stillingen derefter var 2-0. Så Villiam er altså atter kongen på højen i år.

Vi havde egentlig også startet en gruppe af ældre spillere op. En cocktail af sygdom, arbejde og alt muligt andet gjorde imidlertid, at den aldrig rigtig blev gennemført. Imidlertid havde Lucas Buhelt lagt sig klart i spidsen med 3 a 3. Så han tager titlen som klubmester for den ældste gruppe.

Et par af de ældste spillere deltog også (eller kun) i den ‘voksne’ klubturnering. Det viste sig at være en god ide for Peter Emil Kudsk Jensen, der stort set ryddede den nederste gruppe der med 6½ point, stor ratingtilvækst og 1. præmie som resultat. Sådan!


Velbesøgt og fredelig generalforsamling

Der var fint fremmøde til årets generalforsamling den 22. februar, selv om tidspunktet på grund af holdskak var rykket frem til kl. 18.30.

Formandsberetning, regnskab, budget og aktivitetsplan blev vedtaget enstemmigt. Det samme var tilfældet med bestyrelsens forslag om at indføre et kontingent for SU-modtagere i en prøveperiode på to år.

Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Formandens beretning kan læses her

Forslaget om SU-kontingent kan ses her