Mindeord for Allan Laursen

En af klubbens gamle kæmper, Allan Laursen, er gået bort i en alder af 78 år. Allan var et af Allerød Skakklubs markante medlemmer i 70’erne og 80’erne, indtil interessen for bridge overtog skakkens plads.

Allan Laursen var som mesterspiller i en årrække fast inventar på klubbens 1. hold og vandt klubmesterskabet i 1980. Samtidig var han en aktiv skakleder: Han var bestyrelsesmedlem i ASK fra 1975 til 1982 og derefter formand for KSU (Københavns Skak Union) fra 1982 til 1988.

Allan Laursen døde efter længere tids sygdom den 18. september. Bisættelsen finder sted fra Søholm & Assistens Kapel i Birkerød onsdag den 23. september kl. 12.

Æret være Allan Laursens minde.


Tilmelding til klub, hold og træningsdag

Skakken er i gang igen efter en lang pause, og nu er det tid til at melde sig til klubturnering, holdturnering og træningsdag.

Klubturneringen spilles over 9 runder med start 1. oktober og frem til april næste år. Tilmeldingsfrist er den 24. september.

Holdturneringen forventes igangsat i slutningen af oktober – vi skal vide, om du ønsker at spille fast eller som reserve – det er gratis at være med.

Træningsdagen foregår lørdag 3. oktober, hvor GM Carsten Høi vil give sine veloplagte foredrag, og der vil være diverse træningsøvelser tilpasset deltagernes niveau. Tilmeldingsfrist er 30. september.

Læs mere om de enkelte aktiviteter i pdf-dokumenterne.

Klubturnering, læs mere   Se hvem der allerede har tilmeldt sig HER

Trænings dag, læs mere

Tilmelding og betaling sker på https://skak.nemtilmeld.dk


Vigtig info: Sæsonplanen er klar – på gensyn i august

Endelig sker det! Efter måneders nedlukning grundet risikoen for spredning af Corona-virus kan vi genåbne klubben i august. Sæsonplanen er nu klar og kan ses på klubbens hjemmeside. Det er selvfølgelig med de sædvanlige forbehold for ændringer tilsat et ekstra forbehold for risikoen for en ny nedlukning.

Der kan være restriktioner på klubaftener og øvrige aktiviteter ud fra, hvad meldingen er fra myndighederne til den tid.

GENÅBNING af klubben sker 13. august for de voksne og 20. august for juniorerne.

Vi lægger ud med en sommerskakturnering i august, hvorefter den igangværende klubturnering færdigspilles i september. Dermed bliver der desværre ikke mulighed for at afvikle en tematurnering eller efterårs EMT i denne sæson, men vi har i stedet indlagt en forårs EMT i maj-juni.

Juniortræningen vil i den kommende sæson blive en blanding af træning, opgaver, hyggeskak og rigtige turneringspartier.

Skakcafeen er åben næsten hver torsdag kl. 18.30 – nogle dage bliver det dog hyggeligt skakligt samvær uden en træner ved roret (angivet i programmet som ”caféskak”).

Blandt sæsonens highlights kan nævnes:

  • Klubturnering – 9 runder med start 1. oktober
  • Træningsdag lørdag 3. oktober med GM Carsten Høi
  • ”Hæv dit bundniveau” – foredrag med GM Sune Berg Hansen 4. februar
  • Træningsaftener med GM Carsten Høi – se datoerne i sæsonplanen
  • Virtuelle trænings-tæsk til 1. holdet fra IM Stupavsky
  • Hurtigturnering gennem hele sæsonen – spil når du vil
  • Nordsjælland Weekend EMT i weekenden 15.-16.-17. januar
  • Møllegårdstur i weekenden 10.-11. april
  • Allerød Knock Out Hurtigskak lørdag 15. maj
  • Forårs EMT – 5 runder i maj-juni

Spil skak på nettet: Vi har oprettet en virtuel skakklub på chess.com, Allerød Internet Skakklub, hvor vi spiller turneringer og hyggeskak. Klubben fortsætter, fra august med onsdag som fast spilledag i skaksæsonen – så log ind og få en god opvarmning dagen før den rigtige klubaften.


Vigtig info: Klubben genåbner i august

Den aktuelle situation med risiko for spredning af Corona (Covid-19)-virus har gjort det nødvendigt at forlænge lukningen af klubben, så ALLE aktiviteter frem til sommerferien er aflyst.

Til gengæld ligger det nu fast, at vi genåbner klubben i august. Den præcise dato og genåbningsplan vil blive offentliggjort senere på måneden.

Kultur- og fritidslivet er en del af genåbningens fase 3, der indledes den 8. juni, men vi savner fortsat klare meldinger fra myndighederne om betingelserne herfor. Vi følger de regler, regeringen og Folketinget vedtager, anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriet samt Allerød Kommunes retningslinjer for at bruge kommunens lokaler.

Når denne information er tilgængelig, vil vi i bestyrelsen fastlægge et foreløbigt program for næste sæson, hvor der tages højde for de overordnede planer for dansk skak, herunder holdturnering, DM, pokalskak m.m.

Juniortræning, skakcafé og klubturnering udsat til næste sæson
Juniortræning og skakcafeen er desværre aflyst for resten af denne sæson. Disse aktiviteter vil blive genoptaget efter sommerferien. Det samme gælder klubturneringen 2019-2020, hvor der mangler tre runder.

Spil skak på nettet:
Vi har oprettet en virtuel skakklub på chess.com, Allerød Internet Skakklub, hvor vi spiller turneringer og hyggeskak. Vi håber, at mange af klubbens medlemmer vil bruge muligheden.

Sidste runde i holdturneringen:
Fællesafslutningen i A-rækken, der skulle være spillet i Allerød, er også aflyst. Der er p.t. ved at blive fundet en løsning på at få turneringen færdigspillet. Det kan blive som enkeltkampe hos hjemmeholdene eller ved en ekstra fællesafslutning. Mere info følger.

På klubbens hjemmeside vil vi løbende opdatere om situationen med nyhedsartikler og reviderede sæsonplaner.