Juniorafdelingen genåbner torsdag 22. april

På torsdag den 22/4 kan vi omsider indlede genåbningen af klubben efter den lange nedlukning. Det sker, når juniorafdelingen genåbner med træning kl. 18.30-19.30.
Klubbens øvrige medlemmer må vente til en endnu ukendt dato i maj.
VIGTIG INFO:
•     Der er IKKE krav om corona-pas.
•     Der er kun adgang for juniorer under 18 år, evt. forældre samt juniortrænere.
•     Der gælder et forsamlingsloft på max. 25 personer, så der er plads til alle juniorer, som ønsker at deltage.
•     Husk fortsat at overholde regler og retningslinjer om afstand, håndsprit, osv.


Genåbning på vej – aflysning af klubturneringen – generalforsamling udskydes igen

I de kommende uger er der udsigt til, at foreningslivet – herunder Allerød Skakklub – kan genåbne oven på en vinter præget af corona-restriktioner. Vi afventer fortsat klare retningslinjer fra myndigheder om, hvornår og hvordan skakken kan genåbne, og indtil videre gælder følgende:

Juniorafdelingen forventes at genåbne først og uden krav om corona-pas. Tidligst mulige genåbningsdato er den 22. april, men det er ikke bekræftet. Vi vil forsøge at gennemføre et så normalt program for juniorerne som muligt i den resterende del af sæsonen.

For de voksne forventes genåbning 6. maj eller 27. maj med krav om corona-pas. Resten af sæsonen bliver efter en nødplan uden et egentligt program, men vi vil forsøge at skabe nogle turneringsaktiviteter (f.eks. hurtigskak).

Klubturneringen er aflyst. Bestyrelsen har enstemmigt truffet denne beslutning, som vi beklager meget. Men med seks udsatte runder kan det ikke længere lade sig gøre at gennemføre turneringen på en forsvarlig og sportslig korrekt måde. Vi kan dermed ikke kåre en klubmester i år, ligesom der ikke er oprykning. De spillede partier rates, og alle deltagere får tilbudt tilbagebetaling af indskuddet. Spillerne får direkte besked pr. e-mail.

Generalforsamlingen må igen flyttes. Den forventes afholdt i august eller begyndelsen af september.

Allerød Lynmesterskab spilles efter sommerferien, spilledag oplyses senere.

Skakcafeen aflyses resten af sæsonen, men genåbner efter sommerferien.

Allerød Knock Out Hurtigskak er nu endegyldigt aflyst. Turneringen vender tilbage i 2022.

Vi vil endnu engang takke klubbens medlemmer for den store forståelse, der har været for de alt for mange aflysninger i det seneste års tid.

Som tak for jeres tålmodighed og opbakning planlægger vi at arrangere en ”genåbnings-event” i den nye sæson.

Følg med på klubbens hjemmeside og på Facebook for yderligere info om genåbningen i de kommende uger og måneder.

På bestyrelsens vegne,
Jakob Werner
Formand


Delvis nedlukning af klubben

Med stor beklagelse er vi nødt til igen at lukke klubben delvist ned i en periode grundet Corona/Covid 19-restriktioner. Den delvise nedlukning sker fra mandag den 26. oktober og gælder frem til udgangen af november.

Der er fortsat juniortræning hver torsdag kl. 18.30-19.30. Der er kun adgang for juniorerne, deres forældre, juniortrænere og andre skakledere med et anerkendelsesværdigt formål.

Alle klubaftener, turneringsaktiviteter og skakcafeen er aflyst under nedlukningen.

Klubben genåbner den 3. december, såfremt myndighederne tillader det. Vi opfordrer medlemmerne til at følge med på klubbens hjemmeside og på Facebook omkring en mulig genåbning.

  • Runde 4 i klubturneringen er flyttet til en ny spilledato den 14. januar.
  • Venskabsmatchen mod Hillerød er aflyst.
  • Træningsaftenen med GM Carsten Høi vil blive forsøgt gennemført til foråret.
  • Holdturneringen sættes på pause, når kampene søndag den 25/10 er spillet. Forventningen er, at både divisions- og hovedkredsturnering vil blive færdigspillet i løbet af sæsonen.
  • Nordsjælland Weekend EMT i januar 2021 kan man fortsat melde sig til. Hvis turneringen må aflyses, får man sit indskud retur.

Vi opfordrer til at deltage i klubbens ”tvilling” på nettet, Allerød Internet Skakklub. Vi spiller hurtig- og lynturnering hver onsdag og under nedlukningen også om torsdagen. Det er gratis for klubbens medlemmer at være med, og det foregår her på chess.com: chess.com/club/allerod-internet-skakklub

På bestyrelsens vegne,
Jakob Werner, formand