Bestyrelsen

Formand – pressekontakt, kontakt til DSU og 8. hk.
Jakob Werner
Irmingersgade 14, 5. th
2100 København Ø
T: 24 89 56 60
E: jw@telegraph.dk

Næstformand – Møllegården og Berlin
Birger Hagstrøm
Victor Bendix Gade 7, 4. th
2100 København Ø
T: 40 31 21 11
E: birger@hagstromlaw.dk

Kasserer – medlemsliste
Ejgild Nielsen
Humlevej 19
3450 Allerød
T: 22 11 18 35
E: ejgild.nielsen@mail.dk

Turneringsleder og webmaster
Lars K. Johansen
Spurvevang 7
3450 Allerød
T: 31 33 44 99
E: Spurvevang@spurvevang.dk

Ass. turneringsleder – indhold på hjemmeside
Anders Rossen-Jørgensen
Kompagnivej 9, 2. th
3520 Farum
T: 31 19 38 28
E: androssen@hotmail.com

Juniorleder og -træner
Morten Togsverd-Bo
Vitus Beringsvej 5
3520 Farum
T: 61 67 66 70
E: togsverdbo@me.com

Juniortræner
Jesper Bruun
Solsortvang 2
3450 Allerød
T: 23 33 88 58
E: jesperbru@gmail.com

Juniortræner, træningsdag
Claus Andersen
Ryetvej 58
3500 Værløse
T: 91 37 64 04
E: cwa@live.dk

Holdkoordinator, træningsdag
Hans Samuelsen
Blomsterhaven 2
3450 Allerød
T: 21 76 33 95
E: hans.samuelsen@mail.tele.dk

Lokalekoordinator og kontakt Allerød kommune m.m. – kantine
Steen Hagstrøm
Rosenvænget 7
3450 Allerød
T: 20 73 74 28
E: hagstromske@tdcadsl.dk

Sekretær og materialeforvalter
Torben Dreier Olsen
Byparken 44
3450 Allerød
T: 23 69 09 31
E: tdreierolsen@gmail.com

Begyndertræner, skakcafé, live-streaming
David Christophersen
Skyttemosen 22
3450 Allerød
T: 31 39 03 69
E: davidc0808@gmail.com