Vigtig info: Sæsonplanen er klar – på gensyn i august

Endelig sker det! Efter måneders nedlukning grundet risikoen for spredning af Corona-virus kan vi genåbne klubben i august. Sæsonplanen er nu klar og kan ses på klubbens hjemmeside. Det er selvfølgelig med de sædvanlige forbehold for ændringer tilsat et ekstra forbehold for risikoen for en ny nedlukning.

Der kan være restriktioner på klubaftener og øvrige aktiviteter ud fra, hvad meldingen er fra myndighederne til den tid.

GENÅBNING af klubben sker 13. august for de voksne og 20. august for juniorerne.

Vi lægger ud med en sommerskakturnering i august, hvorefter den igangværende klubturnering færdigspilles i september. Dermed bliver der desværre ikke mulighed for at afvikle en tematurnering eller efterårs EMT i denne sæson, men vi har i stedet indlagt en forårs EMT i maj-juni.

Juniortræningen vil i den kommende sæson blive en blanding af træning, opgaver, hyggeskak og rigtige turneringspartier.

Skakcafeen er åben næsten hver torsdag kl. 18.30 – nogle dage bliver det dog hyggeligt skakligt samvær uden en træner ved roret (angivet i programmet som ”caféskak”).

Blandt sæsonens highlights kan nævnes:

  • Klubturnering – 9 runder med start 1. oktober
  • Træningsdag lørdag 3. oktober med GM Carsten Høi
  • ”Hæv dit bundniveau” – foredrag med GM Sune Berg Hansen 4. februar
  • Træningsaftener med GM Carsten Høi – se datoerne i sæsonplanen
  • Virtuelle trænings-tæsk til 1. holdet fra IM Stupavsky
  • Hurtigturnering gennem hele sæsonen – spil når du vil
  • Nordsjælland Weekend EMT i weekenden 15.-16.-17. januar
  • Møllegårdstur i weekenden 10.-11. april
  • Allerød Knock Out Hurtigskak lørdag 15. maj
  • Forårs EMT – 5 runder i maj-juni

Spil skak på nettet: Vi har oprettet en virtuel skakklub på chess.com, Allerød Internet Skakklub, hvor vi spiller turneringer og hyggeskak. Klubben fortsætter, fra august med onsdag som fast spilledag i skaksæsonen – så log ind og få en god opvarmning dagen før den rigtige klubaften.


Vigtig info: Klubben genåbner i august

Den aktuelle situation med risiko for spredning af Corona (Covid-19)-virus har gjort det nødvendigt at forlænge lukningen af klubben, så ALLE aktiviteter frem til sommerferien er aflyst.

Til gengæld ligger det nu fast, at vi genåbner klubben i august. Den præcise dato og genåbningsplan vil blive offentliggjort senere på måneden.

Kultur- og fritidslivet er en del af genåbningens fase 3, der indledes den 8. juni, men vi savner fortsat klare meldinger fra myndighederne om betingelserne herfor. Vi følger de regler, regeringen og Folketinget vedtager, anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriet samt Allerød Kommunes retningslinjer for at bruge kommunens lokaler.

Når denne information er tilgængelig, vil vi i bestyrelsen fastlægge et foreløbigt program for næste sæson, hvor der tages højde for de overordnede planer for dansk skak, herunder holdturnering, DM, pokalskak m.m.

Juniortræning, skakcafé og klubturnering udsat til næste sæson
Juniortræning og skakcafeen er desværre aflyst for resten af denne sæson. Disse aktiviteter vil blive genoptaget efter sommerferien. Det samme gælder klubturneringen 2019-2020, hvor der mangler tre runder.

Spil skak på nettet:
Vi har oprettet en virtuel skakklub på chess.com, Allerød Internet Skakklub, hvor vi spiller turneringer og hyggeskak. Vi håber, at mange af klubbens medlemmer vil bruge muligheden.

Sidste runde i holdturneringen:
Fællesafslutningen i A-rækken, der skulle være spillet i Allerød, er også aflyst. Der er p.t. ved at blive fundet en løsning på at få turneringen færdigspillet. Det kan blive som enkeltkampe hos hjemmeholdene eller ved en ekstra fællesafslutning. Mere info følger.

På klubbens hjemmeside vil vi løbende opdatere om situationen med nyhedsartikler og reviderede sæsonplaner.


Manosri og Hector vandt Weekend EMT’en

Traditionen tro var Allerød vært for årets første koordinerede turnering, der i år samlede 98 spillere. Jonny Hector fra Nordkalotten og Mikkel Manosri Jacobsen fra BMS vandt øverste gruppe på deling med 4 point. Johan Hardlei fra SK1968 blev en flot og overraskende treer, mens ratingpræmien gik til Mogens Moe.

De to første runder af turneringen bød på flere store overraskelser. Mogens Thuesen fra Brønshøj vandt i flot stil over klubkammeraten, den 2. seedede Aref Vasli. Selv om der undervejs var en stor chance for Vasli til at få overtaget, ændrer det ikke på, at Thuesen tog en meget flot skalp. Continue reading Manosri og Hector vandt Weekend EMT’en