Delvis nedlukning af klubben

Med stor beklagelse er vi nødt til igen at lukke klubben delvist ned i en periode grundet Corona/Covid 19-restriktioner. Den delvise nedlukning sker fra mandag den 26. oktober og gælder frem til udgangen af november.

Der er fortsat juniortræning hver torsdag kl. 18.30-19.30. Der er kun adgang for juniorerne, deres forældre, juniortrænere og andre skakledere med et anerkendelsesværdigt formål.

Alle klubaftener, turneringsaktiviteter og skakcafeen er aflyst under nedlukningen.

Klubben genåbner den 3. december, såfremt myndighederne tillader det. Vi opfordrer medlemmerne til at følge med på klubbens hjemmeside og på Facebook omkring en mulig genåbning.

 • Runde 4 i klubturneringen er flyttet til en ny spilledato den 14. januar.
 • Venskabsmatchen mod Hillerød er aflyst.
 • Træningsaftenen med GM Carsten Høi vil blive forsøgt gennemført til foråret.
 • Holdturneringen sættes på pause, når kampene søndag den 25/10 er spillet. Forventningen er, at både divisions- og hovedkredsturnering vil blive færdigspillet i løbet af sæsonen.
 • Nordsjælland Weekend EMT i januar 2021 kan man fortsat melde sig til. Hvis turneringen må aflyses, får man sit indskud retur.

Vi opfordrer til at deltage i klubbens ”tvilling” på nettet, Allerød Internet Skakklub. Vi spiller hurtig- og lynturnering hver onsdag og under nedlukningen også om torsdagen. Det er gratis for klubbens medlemmer at være med, og det foregår her på chess.com: chess.com/club/allerod-internet-skakklub

På bestyrelsens vegne,
Jakob Werner, formand

 

 

 

 


Ny klubmester

Tillykke til Per S. Sørensen, der vinder omkampen 2-0 mod Jesper Schultz-Pedersen, og der med er klubmester i sæsonen 2019/20.


Mindeord for Allan Laursen

En af klubbens gamle kæmper, Allan Laursen, er gået bort i en alder af 78 år. Allan var et af Allerød Skakklubs markante medlemmer i 70’erne og 80’erne, indtil interessen for bridge overtog skakkens plads.

Allan Laursen var som mesterspiller i en årrække fast inventar på klubbens 1. hold og vandt klubmesterskabet i 1980. Samtidig var han en aktiv skakleder: Han var bestyrelsesmedlem i ASK fra 1975 til 1982 og derefter formand for KSU (Københavns Skak Union) fra 1982 til 1988.

Allan Laursen døde efter længere tids sygdom den 18. september. Bisættelsen finder sted fra Søholm & Assistens Kapel i Birkerød onsdag den 23. september kl. 12.

Æret være Allan Laursens minde.


Tilmelding til klub, hold og træningsdag

Skakken er i gang igen efter en lang pause, og nu er det tid til at melde sig til klubturnering, holdturnering og træningsdag.

Klubturneringen spilles over 9 runder med start 1. oktober og frem til april næste år. Tilmeldingsfrist er den 24. september.

Holdturneringen forventes igangsat i slutningen af oktober – vi skal vide, om du ønsker at spille fast eller som reserve – det er gratis at være med.

Træningsdagen foregår lørdag 3. oktober, hvor GM Carsten Høi vil give sine veloplagte foredrag, og der vil være diverse træningsøvelser tilpasset deltagernes niveau. Tilmeldingsfrist er 30. september.

Læs mere om de enkelte aktiviteter i pdf-dokumenterne.

Klubturnering, læs mere   Se hvem der allerede har tilmeldt sig HER

Trænings dag, læs mere

Tilmelding og betaling sker på https://skak.nemtilmeld.dk


Vigtig info: Sæsonplanen er klar – på gensyn i august

Endelig sker det! Efter måneders nedlukning grundet risikoen for spredning af Corona-virus kan vi genåbne klubben i august. Sæsonplanen er nu klar og kan ses på klubbens hjemmeside. Det er selvfølgelig med de sædvanlige forbehold for ændringer tilsat et ekstra forbehold for risikoen for en ny nedlukning.

Der kan være restriktioner på klubaftener og øvrige aktiviteter ud fra, hvad meldingen er fra myndighederne til den tid.

GENÅBNING af klubben sker 13. august for de voksne og 20. august for juniorerne.

Vi lægger ud med en sommerskakturnering i august, hvorefter den igangværende klubturnering færdigspilles i september. Dermed bliver der desværre ikke mulighed for at afvikle en tematurnering eller efterårs EMT i denne sæson, men vi har i stedet indlagt en forårs EMT i maj-juni.

Juniortræningen vil i den kommende sæson blive en blanding af træning, opgaver, hyggeskak og rigtige turneringspartier.

Skakcafeen er åben næsten hver torsdag kl. 18.30 – nogle dage bliver det dog hyggeligt skakligt samvær uden en træner ved roret (angivet i programmet som ”caféskak”).

Blandt sæsonens highlights kan nævnes:

 • Klubturnering – 9 runder med start 1. oktober
 • Træningsdag lørdag 3. oktober med GM Carsten Høi
 • ”Hæv dit bundniveau” – foredrag med GM Sune Berg Hansen 4. februar
 • Træningsaftener med GM Carsten Høi – se datoerne i sæsonplanen
 • Virtuelle trænings-tæsk til 1. holdet fra IM Stupavsky
 • Hurtigturnering gennem hele sæsonen – spil når du vil
 • Nordsjælland Weekend EMT i weekenden 15.-16.-17. januar
 • Møllegårdstur i weekenden 10.-11. april
 • Allerød Knock Out Hurtigskak lørdag 15. maj
 • Forårs EMT – 5 runder i maj-juni

Spil skak på nettet: Vi har oprettet en virtuel skakklub på chess.com, Allerød Internet Skakklub, hvor vi spiller turneringer og hyggeskak. Klubben fortsætter, fra august med onsdag som fast spilledag i skaksæsonen – så log ind og få en god opvarmning dagen før den rigtige klubaften.