Tilmelding til klub, hold og træningsdag

Så er det tid til at melde sig til klubturnering, holdturnering og træningsdag.

Holdturneringen begynder 31. oktober. Det er vigtigt, at vi får din tilmelding hurtigst muligt og senest 18. september, hvis du vil være sikker på at spille på hold i den kommende sæson.

Klubturneringen spilles over 9 runder med start 28. oktober. De spillere, som ønskede indskuddet fra sidste års turnering overført, bliver automatisk tilmeldt.Øvrige spillere har mulighed for at tilmelde sig frem til 21. oktober.

Du kan læse mere om turneringen HER

og se hvem der allerede er tilmeldt HER

Træningsdagen foregår lørdag 2. oktober.

Du kan læse alt om træningsdagen HER

Tilmelding og betaling sker på https://skak.nemtilmeld.dk


Se aktivitetsplanen for sæsonen 2021-2022

Sæsonen går på hæld, men klubbens medlemmer kan godt begynde at glæde sig til en forrygende sæson 2021-2022. Bestyrelsen vedtog på sit møde den 11. juni en aktivitetsplan pakket med spændende aktiviteter – med et miks af træning, turneringer og mere sociale aktiviteter.

Den samlede plan (med forbehold for senere justeringer) kan ses på hjemmesiden her.

For juniorerne er der træning og/eller turnering hver torsdag (undtagen i skolernes ferier) kl. 18.30-19.30, og skakcafeen for voksne begyndere og spillere med under 1300 i rating vender tilbage.

Den nye sæson tyvstarter med lidt sommerskak 5. august, men den egentlig sæsonåbning bliver 12. august.

To klubaftener før sommerferien
Inden vi går på sommerferie er der to gange (17/6 og 24/6) tilbage med juniortræning kl. 18.30 og sommerskak for de voksne kl. 20.00.

Den 24. juni er der officiel sæsonafslutning med præmieoverrækkelse til juniorerne m.m.

Reglerne er blevet lempet, så der ikke længere er krav om corona-pas.


Klubben genåbner 6. maj – med restriktioner

Så er vi endelig kommet til det tidspunkt, vi alle har længtes efter siden den store nedlukning i december: På torsdag den 6. maj genåbner vi klubben, i princippet for alle klubbens medlemmer, men bemærk at der er et forsamlingsloft på 25 personer.

Juniorafdelingen kører fortsat uændret 18.30-19.30 med max. 25 personer og uden krav om corona-pas.

Seniorafdelingen åbner ½ time senere:

  • Klubaften med start kl. 20.00 (tidligst tilladte fremmøde 19.45), så vi får klar adskillelse fra juniortræningen
  • Overholdelse af de velkendte corona-regler/retningslinjer
  • Fremmøde kun tilladt med gyldigt corona-pas (alle deltagere skal have det med og kunne fremvise det på forespørgsel)
  • Forsamlingsloft på 25 personer

Senere i maj vil forsamlingsloftet formentlig blive hævet, men den tid, den fornøjelse.

Det er et fælles projekt for alle klubbens medlemmer, at genåbningen sker forsvarligt og i overensstemmelse med reglerne. I bestyrelsen håber vi på jeres hjælp og fleksibilitet – samt forståelse for, hvis det bliver nødvendigt at afvise nogen på grund af forsamlingsloft eller andre regler.

Vi har valgt at forlænge sæsonen til og med den 24. juni.

”Programmet” for resten af foråret kan ses her.


Juniorafdelingen genåbner torsdag 22. april

På torsdag den 22/4 kan vi omsider indlede genåbningen af klubben efter den lange nedlukning. Det sker, når juniorafdelingen genåbner med træning kl. 18.30-19.30.
Klubbens øvrige medlemmer må vente til en endnu ukendt dato i maj.
VIGTIG INFO:
•     Der er IKKE krav om corona-pas.
•     Der er kun adgang for juniorer under 18 år, evt. forældre samt juniortrænere.
•     Der gælder et forsamlingsloft på max. 25 personer, så der er plads til alle juniorer, som ønsker at deltage.
•     Husk fortsat at overholde regler og retningslinjer om afstand, håndsprit, osv.


Genåbning på vej – aflysning af klubturneringen – generalforsamling udskydes igen

I de kommende uger er der udsigt til, at foreningslivet – herunder Allerød Skakklub – kan genåbne oven på en vinter præget af corona-restriktioner. Vi afventer fortsat klare retningslinjer fra myndigheder om, hvornår og hvordan skakken kan genåbne, og indtil videre gælder følgende:

Juniorafdelingen forventes at genåbne først og uden krav om corona-pas. Tidligst mulige genåbningsdato er den 22. april, men det er ikke bekræftet. Vi vil forsøge at gennemføre et så normalt program for juniorerne som muligt i den resterende del af sæsonen.

For de voksne forventes genåbning 6. maj eller 27. maj med krav om corona-pas. Resten af sæsonen bliver efter en nødplan uden et egentligt program, men vi vil forsøge at skabe nogle turneringsaktiviteter (f.eks. hurtigskak).

Klubturneringen er aflyst. Bestyrelsen har enstemmigt truffet denne beslutning, som vi beklager meget. Men med seks udsatte runder kan det ikke længere lade sig gøre at gennemføre turneringen på en forsvarlig og sportslig korrekt måde. Vi kan dermed ikke kåre en klubmester i år, ligesom der ikke er oprykning. De spillede partier rates, og alle deltagere får tilbudt tilbagebetaling af indskuddet. Spillerne får direkte besked pr. e-mail.

Generalforsamlingen må igen flyttes. Den forventes afholdt i august eller begyndelsen af september.

Allerød Lynmesterskab spilles efter sommerferien, spilledag oplyses senere.

Skakcafeen aflyses resten af sæsonen, men genåbner efter sommerferien.

Allerød Knock Out Hurtigskak er nu endegyldigt aflyst. Turneringen vender tilbage i 2022.

Vi vil endnu engang takke klubbens medlemmer for den store forståelse, der har været for de alt for mange aflysninger i det seneste års tid.

Som tak for jeres tålmodighed og opbakning planlægger vi at arrangere en ”genåbnings-event” i den nye sæson.

Følg med på klubbens hjemmeside og på Facebook for yderligere info om genåbningen i de kommende uger og måneder.

På bestyrelsens vegne,
Jakob Werner
Formand