Ind- og udmeldelse

Du har mulighed for at være gratis medlem af Allerød Skakklub i en måned for at se, om klubben er noget for dig.

Ind- og udmeldelse
Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til kassereren.

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse (f.eks. pr. e-mail) til kassereren. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Kasserer Ejgild Nielsen, T: 22 11 18 35, E: ejgild.nielsen@mail.dk

Kontingentsatser

Juniorer (indtil 20 år) 325 kr. pr. halvår, 650 kr. pr. år
SU-modtagere og studerende: 325 kr. pr. halvår, 650 kr. pr. år
(mod forevisning af gyldigt studiekort)
Seniorer (voksne) 475 kr. pr. halvår, 950 kr. pr. år
Pensionister 325 kr. pr. halvår, 650 kr. pr. år