Vigtig info: Sæsonplanen er klar – på gensyn i august

Endelig sker det! Efter måneders nedlukning grundet risikoen for spredning af Corona-virus kan vi genåbne klubben i august. Sæsonplanen er nu klar og kan ses på klubbens hjemmeside. Det er selvfølgelig med de sædvanlige forbehold for ændringer tilsat et ekstra forbehold for risikoen for en ny nedlukning.

Der kan være restriktioner på klubaftener og øvrige aktiviteter ud fra, hvad meldingen er fra myndighederne til den tid.

GENÅBNING af klubben sker 13. august for de voksne og 20. august for juniorerne.

Vi lægger ud med en sommerskakturnering i august, hvorefter den igangværende klubturnering færdigspilles i september. Dermed bliver der desværre ikke mulighed for at afvikle en tematurnering eller efterårs EMT i denne sæson, men vi har i stedet indlagt en forårs EMT i maj-juni.

Juniortræningen vil i den kommende sæson blive en blanding af træning, opgaver, hyggeskak og rigtige turneringspartier.

Skakcafeen er åben næsten hver torsdag kl. 18.30 – nogle dage bliver det dog hyggeligt skakligt samvær uden en træner ved roret (angivet i programmet som ”caféskak”).

Blandt sæsonens highlights kan nævnes:

  • Klubturnering – 9 runder med start 1. oktober
  • Træningsdag lørdag 3. oktober med GM Carsten Høi
  • ”Hæv dit bundniveau” – foredrag med GM Sune Berg Hansen 4. februar
  • Træningsaftener med GM Carsten Høi – se datoerne i sæsonplanen
  • Virtuelle trænings-tæsk til 1. holdet fra IM Stupavsky
  • Hurtigturnering gennem hele sæsonen – spil når du vil
  • Nordsjælland Weekend EMT i weekenden 15.-16.-17. januar
  • Møllegårdstur i weekenden 10.-11. april
  • Allerød Knock Out Hurtigskak lørdag 15. maj
  • Forårs EMT – 5 runder i maj-juni

Spil skak på nettet: Vi har oprettet en virtuel skakklub på chess.com, Allerød Internet Skakklub, hvor vi spiller turneringer og hyggeskak. Klubben fortsætter, fra august med onsdag som fast spilledag i skaksæsonen – så log ind og få en god opvarmning dagen før den rigtige klubaften.