Generalforsamling 2019

Torsdag den 21. februar kl. 20.00 afholdes ordinær generalforsamling. Klik her for se dagsorden.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at den foreslår at ændre klubbens vedtægter. Ændringerne vil dreje sig om at opdatere vedtægterne, således at:

  • De passer til en moderne skakklub med de forskellige typer af medlemskab, klubben tilbyder.
  • De tager højde for den digitale udvikling, f.eks. at klubben har en hjemmeside og ikke et klubblad.
  • De rettes til med en stribe smårettelser, enten af sproglig art eller for at de matcher den måde, klubben fungerer på i praksis.

Bestyrelsen vil offentliggøre forslaget i sin helhed snarest.

Såfremt medlemmerne har forslag til generalforsamlingen, skal de fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

På bestyrelsens vegne

Jakob Werner
Formand