William og Lucas er de nye juniorklubmestre for 2017-2018

Så fik vi afklaret, hvem der er klubmester blandt de yngre juniorer. Lige som sidste år endte William Norman og Villads Emil Gaudesen med samme pointsum i gruppen efter at have banket hele oppositionen. Så de måtte atter ud i en omkamp lige som sidste år. Sidste år måtte de spille flere omkampe a 2 partier, der alle endte 1-1, før der kom en afgørelse til Villiams fordel. Resultatet i år var det samme med Villiam som den endelige vinder. Der blev dog kun brug for to partier, da stillingen derefter var 2-0. Så Villiam er altså atter kongen på højen i år.

Vi havde egentlig også startet en gruppe af ældre spillere op. En cocktail af sygdom, arbejde og alt muligt andet gjorde imidlertid, at den aldrig rigtig blev gennemført. Imidlertid havde Lucas Buhelt lagt sig klart i spidsen med 3 a 3. Så han tager titlen som klubmester for den ældste gruppe.

Et par af de ældste spillere deltog også (eller kun) i den ‘voksne’ klubturnering. Det viste sig at være en god ide for Peter Emil Kudsk Jensen, der stort set ryddede den nederste gruppe der med 6½ point, stor ratingtilvækst og 1. præmie som resultat. Sådan!


Noter til foredrag om bønder

På given forespørgsel – faktisk flere forespørgsler – er noterne til foredraget om grumme og dumme bønder nu inkluderet som pdf note I notitsen om foredraget

Hilsen

Foredragsholderen


Juniorholdturneringen 2016-17

Årets holdturnering for juniorer er slut, og som sædvanligt stillede ASK med et hold af ratinghungrende  spillere, hvoraf i al fald nogle fik noget ud af anstrengelserne. Faktisk fik vi mere end blot ratingpoint med hjem fra de tre besøg på Tapeten i Ballerup, hvor der blev spillet.
Arrangementet er delt over tre trippelrunder, der spilles med 1-2 måneders mellemrum. Der er altid en del udskiftning hen ad vejen. Nogle er på ferie, og nogle lægger sig syge i utide eller skal til fødselsdagsfest osv. Så selv om holdet i princippet er på fire personer, havde vi i alt otte mand i sving i år. Det kom der følgende scorer ud af:
Asbjørn  5½/9
Erik   3/6
Mikkel   3/5
Gorm   1½/6
Lucas   1½/3
Arthur   0/3
Magnus  2/2
Oscar  1/2
Af disse fik Asbjørn, Erik, Mikkel og Magnus alle en del ratingpoint med hjem i posen, mens de andre måtte aflevere lidt eller blev stående på deres nuværende tal. Alt i alt gav det en nettotilvækst omkring de hundrede point. Det er på niveau med hvad vi plejer at få ud af det og selvfølgelig glimrende. Hvad, der derudover var anderledes i år, var, at vi også fik nogle pokaler men hjem denne gang!
Turneringen var lavet, så man efter seks indledende runder delte holdene op i to grupper; en for de på det tidspunkt førende hold og en for de øvrige. På det tidspunkt lå vi blandt de øvrige. Derved kom der to præmiegrupper, og efter en især meget vigtig sejr i sidste runde over nærmeste konkurrent endte vi på 2. pladsen i ‘øvrige’ gruppen baseret på ligestilling i matchpoint og sejr i individuel match. He! He!
Nu er det sådan, at der kun er fire pokaler – det er jo trods alt en turnering for fire-mandshold. Så de fire pokaler er til spillerne med flest spillede partier; altså Asbjørn, Erik, Mikkel og Gorm, hvoraf nogle i skrivende stund endnu ikke har fået deres pokal udleveret. Der var imidlertid også to pakker med næsten fire kilo chololade og andet godt fra Toms Chokoladefabriker. Disse herligheder skal vi jo se at få fordelt på holdet på en fornuftig måde på en fremtidig klubaften.
Billedet viser et udsnit af holdets deltagere og en ret tilfreds holdleder, der kom med på billedet for at kunne holde en af pokalerne, da de andre var ved at løbe tør for hænder med alt det guf!
(Magnus, Oscar, Mikkel og Jesper)
JSP, April 2017