Bondeskak på Lillevang Skole

Sådan lidt i udkanten af juniorskakken set fra ASKs synspunkt finder vi arrangementer som Dansk Skole Skaks store Skolernes Skakdag og arrangementer, som det der blev lavet på Lillevang skole tirsdag den 20/3. I sidstnævnte tilfælde stillede samtlige elever i 0-4 klassetrin op for at spille bondeskak med hinanden hen over formiddagen. Så der var sving i cirka 350 børn der. Bondeskak er ikke sådan ’rigtig’ skak, da man kun bruger bønderne og selve brættet, og det så går ud på at få en af sine egne bønder frem til sidste række eller slå alle modstanderens bønder. Men muntert er det. Skolen lånte derfor 40 brætter fra ASK, og undertegnede var der for at transportere materialet og kigge lidt på og selvfølgelig at lave lidt reklame for ASK. Formand Jacob havde komponeret en flyer, og der blev da delt et par snese ud.

 

 

 

 

ASK er jo medlem af Dansk Skole Skak, hvilket giver os lejlighed til at deltage i diverse individuelle turneringer og arrangementer i skoleskak regi. Vi kan også i begrænset omfang deltage i skoleskakkens holdturneringer, hvilket vi tidligere har benyttet os af en hel del af. Lige for tiden er den del nu lagt lidt på køl. Det skal jo gå op i en højere enhed med interesserede deltagere, forældre og ledere til transport og styring mv, og tidspunkter for arrangementerne, hvilket har knebet i de sidste år.
Jesper