Årets ordinære generalforsamling

Der indkaldes hermed til årets ordinære generalforsamling

torsdag d. 25. februar 2021 kl. 20.00

Sted:  Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød

Klubbens A- og B-medlemmer er stemmeberettigede og har adgang til generalforsamlingen.
Kun A-medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Dette års generalforsamling afvikles efter myndighedernes Corona/Covid 19-regler. I tilfælde af fortsat nedlukning kan generalforsamlingen blive udsat til første mulige klubaften efter genåbning.

(LINK til PDF Dagsorden HER)

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere

 

 1. Formandens beretning

 

 1. Kassereren fremlægger regnskabet for 2020

 

 1. Indkomne forslag
  Forslag skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen
 2. Bestyrelsens forslag for den kommende sæson:

–    overordnet aktivitetsplan

 • kontingentfastsættelse
 • budget for 2021

 

 1. Fastsættelse af spillested, spilledag og spilletidspunkt

 

 1.         Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:
Lars Johansen, Jesper Fris, Anders Rossen-Jørgensen, Nils Hoffmann, Morten Togsverd-Bo og Claus Andersen

Valg af revisor:                                       Troels Jacobsen

Valg af revisorsuppleant:                     Richard Thulstrup

 

 1. Eventuelt

Under dette punkt uddeles Initiativprisen.

På bestyrelsens vegne,

Jakob Werner
Formand