Velbesøgt og fredelig generalforsamling

Der var fint fremmøde til årets generalforsamling den 22. februar, selv om tidspunktet på grund af holdskak var rykket frem til kl. 18.30.

Formandsberetning, regnskab, budget og aktivitetsplan blev vedtaget enstemmigt. Det samme var tilfældet med bestyrelsens forslag om at indføre et kontingent for SU-modtagere i en prøveperiode på to år.

Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Formandens beretning kan læses her

Forslaget om SU-kontingent kan ses her