Indkaldelse til generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 10. februar 2022 kl. 20.00 i klubbens lokaler.

Hvis man ønsker et forslag behandlet, skal det indsendes skriftligt, så det er formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Klik her for at se dagsorden.