Husk generalforsamlingen den 20. februar 2020

Den endelige dagsorden samt indkomne forslag kan ses her.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 20. februar 2020 kl. 20.00 i klubbens lokaler. A- og B-medlemmer har stemmeret, mens kun A-medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Dagsorden Her

Forslag her