Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til årets ordinære generalforsamling torsdag 9. februar 2023 kl. 20.00 i klubbens lokaler.

Klubbens A- og B-medlemmer er stemmeberettigede og har adgang til generalforsamlingen. Kun A-medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Dagsorden ifølge vedtægterne – læs dagsordenen her.