Genåbningsplan for klubben

Som følge af Corona/Covid 19-restriktioner er klubben fortsat lukket.

Bestyrelsen har på et virtuelt bestyrelsesmøde drøftet, hvordan vi kommer i gang igen på den anden side af restriktionerne, herunder muligheden for en gradvis/delvis genåbning i marts eller april. Vi kan derfor nu præsentere en foreløbig skitse for genåbning.

Vi vil – i det omfang, det er muligt i forhold til restriktioner og anbefalinger – prioritere som følger:

 1. Juniorafdelingen
 2. Klubturneringen
 3. Øvrige klub-aktiviteter for voksne, herunder træningsaftener
 4. Skakcafeen

Ny aktivitetsplan – med forbehold
Ud fra ovenstående prioritering har vi udarbejdet en ny aktivitetsplan, som skal tages med forbehold. Planen kan ses her, og nogle af hovedpunkterne er:

 • Gradvis genåbning i løbet af marts med særligt fokus på at genstarte juniorafdelingen.
 • Klubturneringen genoptages med runde 4 torsdag den 15. april og færdigspilles inden sommerferien. De nye spilledatoer fremgår af sæsonplanen.

  Hvis reglerne tillader det, vil vi åbne for muligheden af at spille udsatte kampe eller spille på forhånd i løbet af marts.

Hvis man ikke ønsker at spille turneringen færdig, kan man lige som sidste sæson udtræde af turneringen ved at give turneringslederne skriftlig besked.

 • Ny dato for generalforsamlingen, der ikke kan afholdes 25. februar som planlagt. Generalforsamlingen planlægges nu afholdt den 18. marts. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil den i stedet blive afviklet 8. april.
 • Med stor beklagelse må vi igen i år aflyse såvel Møllegårdsturen som vores tyske venskabsklubs besøg. Begge aktiviteter genoptages i 2022.
 • Allerød Knock Out Hurtigskak 2021 bliver flyttet til lørdag den 12. juni.
 • Lynmesterskabet afvikles i forbindelse med sæsonafslutningen.
 • Skakcafeen genåbner efter påske, når situationen tillader det.
 • Tre stormester-arrangementer fastholdes indtil videre i planen, men der er desværre stor sandsynlighed for, at de må flyttes til næste sæson.

Bestyrelsen følger nøje, hvordan situationen omkring restriktioner, nedlukning og genåbning udvikler sig. De nævnte planer vil blive justeret i takt med, at der kommer tydeligere udmeldinger fra myndighederne.

Vi opfordrer medlemmerne til at holde sig opdateret via klubbens hjemmeside og Facebook-profiler.

På bestyrelsens vegne,

Jakob Werner
Formand