Fredelig generalforsamling

Torsdag den 21. februar blev der afholdt ordinær generalforsamling, og det blev som ventet en fredelig omgang. Formandsberetning, regnskab og budget blev godkendt, og bestyrelsens to forslag blev vedtaget.

Dermed er Birger Hagstrøm tildelt æresmedlemskab, og klubben har fået et sæt opdaterede vedtægter.

Jesper Schultz-Pedersen udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen – og fik en velfortjent initiativpris for sin store indsats især som juniorleder og Kvalibørve-redaktør gennem mange år. I stedet blev Anders Damm-Frydenberg valgt ind i bestyrelsen som ny juniorleder.

Referat af generalforsamlingen, formandens beretning og de nye vedtægter kan læses i pdf-filerne.

Referatet kan læses HER

Formandens beretning kan læses HER

Og endeligt findes de nye vedtægter for Allerød Skakklub HER