Formandens beretning om en klub i fremgang

Årets generalforsamling satte ny hastighedsrekord ved kun at vare 53 minutter inklusive en kort ølpause! Beretning, regnskab og budget blev vedtaget enstemmigt. Lissi udtrådte af bestyrelsen, mens Lennart Hagstrøm og David blev valgt ind. De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Et referat vil blive tilgængeligt senere – indtil videre kan du læse formandens beretning i sin helhed her:
ASK_formandsberetning_2017_web