ASK Grand Prix (ASK-GP)

Bestyrelsen har som et nyt tiltag valgt at indføre en Grand Prix-serie i sæsonen 2022/23 .

Med i ASK-GP tæller fire lynturneringer, to hurtigskakturneringer og tre koordinerede turneringer.

Det er gratis at deltage i ASK-GP (ud over det indskud der er til de koordinerede turneringer og ASK K.O.), og der er præmier til de tre bedste.

Læs mere om regler og turneringer og se den aktuelle stilling.

Det er også muligt at tilgå sider om ASK-GP under
Turneringer -> Andre turneringer