Allerød på kryds og tværs

Der dukkede ikke ikke mange nye op, men til gengæld vandt formanden

Kryds