Aktivitetsplanen for 2017/2018-sæsonen er klar

 

Til august åbner klubben igen, og det bliver med en aktivitetsplan spækket med turneringer, træning og mere sociale arrangementer. Den nye sæsonplan kan nu ses på hjemmesiden under www.ask-skak.dk/aktivitetsplan, og bestyrelsen håber, at både gamle og nye medlemmer vil tage godt imod den.

Aktivitetsplanen vil blive justeret, efterhånden som vi kender de præcise datoer for holdturneringen m.m.

Som noget nyt – og på forslag fra flere medlemmer – åbner vi træningerne med GM Carsten Høi for alle interesserede A- og B-medlemmer.

Fra sæsonplanen kan nævnes:

 • Tematurnering i august
 • ASK EMT i september
 • Klub- og holdturnering med start i oktober
 • Hurtigskakturnering fordelt ud over hele sæsonen
 • Begyndertræning og skakcafé for begyndere/let øvede
 • Online-træning for 1. holdet med IM Stupavsky
 • Træningsdag 7. oktober og simultan 22. marts med GM Carsten Høi
 • Træningsaftener
 • Nordsjælland Weekend EMT i januar
 • Forårs EMT med start i april
 • Knock Out Hurtigturnering i maj
 • Møllegårds-tur, besøg fra Berlin, lyn og andre mere sociale arrangementer

Vi planlægger også at udarbejde en sæsonplan for ungdomsafdelingen, så juniorerne og deres forældre kan se, hvad der sker hvornår. I det hele taget er det planen at give ekstra prioritet til juniorarbejdet.

Vel mødt til den kommende sæson: Vi åbner klubben med et lynarrangement torsdag den 3. august kl. 19.30, og så starter sæsonen for alvor torsdag den 10. august for både juniorer og seniorer.