årets ordinære generalforsamling

Allerød Skakklub
Bestyrelsen Allerød d. 11. januar 2018 Opdateret 9. feb.
Til medlemmerne af Allerød Skakklub.
Der indbydes hermed til årets ordinære generalforsamling
torsdag d. 22. februar 2018 kl. 18.30 – bemærk tidspunktet!
Sted: Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød


Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet for 2017
4. Indkomne forslag – forslag fra bestyrelsen om særligt kontingent for SU-modtagere, jf. bilag Forslag skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen
5. Bestyrelsens forslag for den kommende sæson
– overordnet aktivitetsplan
– kontingentfastsættelse
– budget for 2018
6. Fastsættelse af spillested, spilledag og spilletidspunkt
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er: Birger Hagstrøm, Ejgild Nielsen, Steen Hagstrøm, Niels Højtved, David Christophersen, Jakob Werner
Lennart Hagstrøm ønsker at udtræde et år før tid.
Valg af revisor: Henrik Damm
Valg af revisorsuppleant: Troels Jacobsen
8. Eventuelt
Under dette pkt. uddeles Initiativprisen.
På bestyrelsens vegne, Jakob Werner Formand

Indkaldelse i PDF format HER

Bestyrelsens forslag om SU kontingent HER