Bestyrelsen

Formand – Pressekontakt – Kontakt DSU og 8. hk.
Jakob Werner
Irmingersgade 14, 5th
2100 København
Mobil: 24 89 56 60
jw@telegraph.dk

Næstformand –  Kontakt Møllegården + Berlin
Birger Hagstrøm
Sortedam Dossering 53C 2-1
2100 København
Mobil: 40 31 21 11
birger@hagstromlaw.dk

Webmaster
Lars K. Johansen Spurvevang 7
3450 Allerød
Mobil 25 16 07 77
Spurvevang@spurvevang.dk

Sekretær og Materialeforvalter
Torben Dreier Olsen
Byparken 44
3450 Allerød
Tlf. 48 17 40 29
Mobil: 23 69 09 31
tdreierolsen@gmail.com

Turneringsleder, medlem af DSU’s Forretningsudvalg
Jesper Scherling Fris
Askevangen 68
3450 Allerød
Tlf. 35 82 01 92
Mobil: 28 89 09 97
jesperfris@hotmail.com

Kasserer – Medlemsliste
Ejgild Nielsen
Humlevej 19
3450 Allerød
Tlf. 48 17 02 33
Mobil: 22 11 18 35
ejgild.nielsen@mail.dk

Juniorleder
Morten Togsverd-Bo
Abildlunden 45
3460 Birkerød
Tlf. 61 67 66 70
togsverdbo@me.com

Ass. turneringsleder
Anders Rossen-Jørgensen
Kompagnivej 9, 2. th
3520 Farum
Mobil: 52 17 49 72
androssen@hotmail.com

Holdkoordinator, træningsansvarlig, træningsdag, partileder på hjemmeside
Nils Hoffmann
H. Schneekloths Vej 3, 4. th
2000 Frederiksberg
Mobil 20 81 06 24
nils.hoffmann.dk@gmail.com

Træningsdag
Claus Andersen
Ryetvej 58
3500 Værløse
Tlf. 91 37 64 04
cwa@live.dk

Lokale koordinator & kontakt Allerød kommune – Kantine
Steen Hagstrøm
Rosenvænget 7
3450 Allerød
Tlf. 48 17 74 28.
Mobil 20 73 74 28
hagstromske@tdcadsl.dk

Begyndertræner/skakcafé – Indhold på hjemmeside. Medlem 8.HK bestyrelse
David Christophersen
Skyttemosen 22
3450 Allerød
Mobil 31 39 03 69
davidc0808@gmail.com