ASK Grand Prix (ASK-GP)

Bestyrelsen har som et nyt tiltag valgt at indføre en Grand Prix-serie i sæsonen 2022/23 .

Med i ASK-GP tæller fire lynturneringer, to hurtigskakturneringer og tre koordinerede turneringer.

Det er gratis at deltage i ASK-GP (ud over det indskud der er til de koordinerede turneringer og ASK K.O.), og der er præmier til de tre bedste.

Læs mere om regler og turneringer og se den aktuelle stilling.

Det er også muligt at tilgå sider om ASK-GP under
Turneringer -> Andre turneringer


Opdateret sæsonplan med holdskak og ekstra Høi-foredrag

Aktivitetsplanen er blevet opdateret med datoer for holdskak, venskabsmatch mod Hillerød den 18. november samt et ekstra foredrag med GM Carsten Høi på den ledige klubaften 9. december.

Bestyrelsen modtager gerne forslag til temaer for foredraget. Mon ikke der bliver tid til blandt andet at kaste et blik på VM-matchen Carlsen vs. Nepo, der spilles til den tid?

Holdturneringen byder i år på 7 kampe i divisionen for ASK 1, mens ASK 2 og ASK 3 må nøjes med seks kampe i henholdsvis Mester- og B-rækken grundet relativt få holdtilmeldinger til hovedkredsens turnering.

Se den nyeste version af aktivitetsplanen for sæsonen 2021-2022 her.


Mindeord for Allan Laursen

En af klubbens gamle kæmper, Allan Laursen, er gået bort i en alder af 78 år. Allan var et af Allerød Skakklubs markante medlemmer i 70’erne og 80’erne, indtil interessen for bridge overtog skakkens plads.

Allan Laursen var som mesterspiller i en årrække fast inventar på klubbens 1. hold og vandt klubmesterskabet i 1980. Samtidig var han en aktiv skakleder: Han var bestyrelsesmedlem i ASK fra 1975 til 1982 og derefter formand for KSU (Københavns Skak Union) fra 1982 til 1988.

Allan Laursen døde efter længere tids sygdom den 18. september. Bisættelsen finder sted fra Søholm & Assistens Kapel i Birkerød onsdag den 23. september kl. 12.

Æret være Allan Laursens minde.


Vigtig info: Sæsonplanen er klar – på gensyn i august

Endelig sker det! Efter måneders nedlukning grundet risikoen for spredning af Corona-virus kan vi genåbne klubben i august. Sæsonplanen er nu klar og kan ses på klubbens hjemmeside. Det er selvfølgelig med de sædvanlige forbehold for ændringer tilsat et ekstra forbehold for risikoen for en ny nedlukning.

Der kan være restriktioner på klubaftener og øvrige aktiviteter ud fra, hvad meldingen er fra myndighederne til den tid.

GENÅBNING af klubben sker 13. august for de voksne og 20. august for juniorerne.

Vi lægger ud med en sommerskakturnering i august, hvorefter den igangværende klubturnering færdigspilles i september. Dermed bliver der desværre ikke mulighed for at afvikle en tematurnering eller efterårs EMT i denne sæson, men vi har i stedet indlagt en forårs EMT i maj-juni.

Juniortræningen vil i den kommende sæson blive en blanding af træning, opgaver, hyggeskak og rigtige turneringspartier.

Skakcafeen er åben næsten hver torsdag kl. 18.30 – nogle dage bliver det dog hyggeligt skakligt samvær uden en træner ved roret (angivet i programmet som ”caféskak”).

Blandt sæsonens highlights kan nævnes:

  • Klubturnering – 9 runder med start 1. oktober
  • Træningsdag lørdag 3. oktober med GM Carsten Høi
  • ”Hæv dit bundniveau” – foredrag med GM Sune Berg Hansen 4. februar
  • Træningsaftener med GM Carsten Høi – se datoerne i sæsonplanen
  • Virtuelle trænings-tæsk til 1. holdet fra IM Stupavsky
  • Hurtigturnering gennem hele sæsonen – spil når du vil
  • Nordsjælland Weekend EMT i weekenden 15.-16.-17. januar
  • Møllegårdstur i weekenden 10.-11. april
  • Allerød Knock Out Hurtigskak lørdag 15. maj
  • Forårs EMT – 5 runder i maj-juni

Spil skak på nettet: Vi har oprettet en virtuel skakklub på chess.com, Allerød Internet Skakklub, hvor vi spiller turneringer og hyggeskak. Klubben fortsætter, fra august med onsdag som fast spilledag i skaksæsonen – så log ind og få en god opvarmning dagen før den rigtige klubaften.


Vigtig info: Klubben genåbner i august

Den aktuelle situation med risiko for spredning af Corona (Covid-19)-virus har gjort det nødvendigt at forlænge lukningen af klubben, så ALLE aktiviteter frem til sommerferien er aflyst.

Til gengæld ligger det nu fast, at vi genåbner klubben i august. Den præcise dato og genåbningsplan vil blive offentliggjort senere på måneden.

Kultur- og fritidslivet er en del af genåbningens fase 3, der indledes den 8. juni, men vi savner fortsat klare meldinger fra myndighederne om betingelserne herfor. Vi følger de regler, regeringen og Folketinget vedtager, anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriet samt Allerød Kommunes retningslinjer for at bruge kommunens lokaler.

Når denne information er tilgængelig, vil vi i bestyrelsen fastlægge et foreløbigt program for næste sæson, hvor der tages højde for de overordnede planer for dansk skak, herunder holdturnering, DM, pokalskak m.m.

Juniortræning, skakcafé og klubturnering udsat til næste sæson
Juniortræning og skakcafeen er desværre aflyst for resten af denne sæson. Disse aktiviteter vil blive genoptaget efter sommerferien. Det samme gælder klubturneringen 2019-2020, hvor der mangler tre runder.

Spil skak på nettet:
Vi har oprettet en virtuel skakklub på chess.com, Allerød Internet Skakklub, hvor vi spiller turneringer og hyggeskak. Vi håber, at mange af klubbens medlemmer vil bruge muligheden.

Sidste runde i holdturneringen:
Fællesafslutningen i A-rækken, der skulle være spillet i Allerød, er også aflyst. Der er p.t. ved at blive fundet en løsning på at få turneringen færdigspillet. Det kan blive som enkeltkampe hos hjemmeholdene eller ved en ekstra fællesafslutning. Mere info følger.

På klubbens hjemmeside vil vi løbende opdatere om situationen med nyhedsartikler og reviderede sæsonplaner.


Træningsdag 2019

Lørdag den 5. oktober 2019 afholder Allerød Skakklub en hel dag med skaktræning – vi planlægger en dag med en kombination af teori og praksis. I løbet af dagen vil der være fælles oplæg om skak og træningsmetoder samt niveauinddelte sessioner, hvor du kan komme mere i dybden. Klubbens træner GM Carsten Høi er blandt oplægsholderne.

De tidligere år har interessen for træningsdagen været stor, og vi glæder os til at følge op på succesen! Træningsdagen er for klubbens A- og B-medlemmer samt deltagere i begyndertræningen, uanset spillestyrke. Det koster 100 kr. at deltage i selve dagen, hvilket inkluderer:
• En hel dag med oplæg og workshops om skak og træningsmetoder
• Frokost
• Eftermiddagskaffe og kage
• Fri kaffe, te og isvand hele dagen
Det er muligt at købe øl og vand. Efter træningsdagen har du mulighed for at deltage i en hyggelig fælles aftensmad (kinesisk), som vi får bragt udefra. Prisen for middagen er 100 kr.

10.00 Velkomst og orientering om dagens program
10.15 Dræb din indre skaknisse. Skakressourcer på nettet.
Lars Pedersen og Nils Hoffmann fortæller om skak på nettet.
11.15 Analyser og spil! Vi deler nogle hold og spiller fra nogle givne midtspils-stillinger. Holdene får tid til at analysere stillingerne.
12.30 Frokost og frikvarter. Brød og pålæg a la Møllegården. De, der hellere vil købe en sandwich i nærheden, gør det.
13.30 Spil aktivt og på gevinst a la Fischer. Høi fortæller om legenden og krydrer med partier. Derefter kommer der et par Fischeropgaver som vi løser i grupper.
14.30 Partikavalkade med Høi. Max tre partier a 20 min. Fortrinsvis for ikke-førsteholdsspillere. Kun de kritiske stillinger behandles. Partilisterne skal indleveres inden og gerne med egne kommentarer.
15.30 Kaffepause
15.45 Holdopdelt træning. Rotation 1. Vi deler tre grupper efter styrke og hver enkelt gruppe laver deres egen skakaktivitet:
Masterclass med Høi
Fælles opgaveløsning
Temalyn, 4 runder
16.30 Rotation 2
17.15 Rotation 3 Masterclass’en kommer til at dreje sig om Fischers stil og filosofi omkring skakspillet illustreret med partier/stillinger, men også krydret med deltagernes spørgsmål og diskussion. Intet er helligt her; vi kigger på alt i grupperne!
18.00 Aftensmad fra “Kineseren”
19.00 Lynskak! Vi laver nogle tomandshold og spiller makkerlyn.

Træningsdag 2019 – program

Tilmelding sker her – bemærk tilmeldingsfrist 30. september.


Skak-café

På torsdag d. 6. april, varmer vi op til simultan med Carsten Høi i skak-caféen fra 18.30-19.30, i vores lokaler: Skovensvej 4, 1. sal 3450 Allerød (Biblioteks 1. sal).
Vores skak-café henvender sig primært til begyndere (under 1400 i dansk rating), men alle er naturligvis velkomne.
Hvis der er nogen ønsker til indholdet i morgen, kan I skrive her i tråden, eller sende en PB til undertegnede.
Husk at I har mulighed for at få analyseret partier hvis I tager noteringslisten med.
Ellers kan det være at træneren underholder med hvordan han vandt gruppe 2 i KM. Så er I advaret.


Simultan med Høi

Kan du banke en stormester? På torsdag den 6. april har du chancen, når GM Carsten Høi spiller simultan i Allerød Skakklub! Det koster gratis at deltage, og vi har besluttet at åbne denne klubaften for alle, som har lyst til at prøve kræfter med en GM’er.

“Simultan” betyder, at Carsten spiller mod alle de fremmødte på én gang, så du har faktisk en chance for at overraske. Om du er garvet klubspiller, nybegynder, hyggespiller, internet-skakhaj eller noget helt femte er ligegyldigt. Det hele kommer til at foregå på en hyggelig og afslappet måde.

Carsten indleder med et foredrag om skak kl. 19.30, og så spiller vi fra kl. 20.00. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig – bare mød op i Allerød Skakklub. Vi spiller på 1. sal i Allerød Bibliotek / Kulturhus på Skovensvej 4 – indgang på bagsiden af den gule murstensbygning over for biografen.Jakob Werners billede.